wystawy

Dom miłośnika sztuki. Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930

01.02.2010 - 25.04.2010

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu była prezentacją dzieł twórców związanych z mecenatem znanych kolekcjonerów i koneserów sztuki na terenie Czech i Moraw w okresie od 1870 do 1930 roku. Tytuł wystawy nawiązywał do słynnego konkursu architektonicznego ogłoszonego w roku 1900 przez Aleksandra Kocha - znanego niemieckiego wydawcę magazynów poświęconych architekturze i sztuce dekoracyjnej. Konkurs który skupił najwybitniejszych ówczesnych architektów stał się symbolem epoki. Epoki nowego formułowania formy i przestrzeni architektury, nowego pojmowania piękna i syntezy sztuk i - co najważniejsze – odrodzenia rzemiosła artystycznego oraz narodzin nowoczesnego wzornictwa. Zgromadzone obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby, szkło, meble, książki, projekty i modele architektoniczne, tworzone na zlecenie między innym tak znanych morawskich i czeskich mecenasów i admiratorów sztuki jak rodziny Primavesich, Reissigów, Müllerów, Tugendhatów, pokazały że dzięki otwartości umysłów ludzi o ogromnej estetycznej wrażliwości powstawały dzieła które wyznaczały w sztuce nowe tory myślenia i kreacji. Sama ekspozycja nie stanowiła dosłownej ilustracji tytułu, nie była przeglądem wnętrz domów ówczesnych „miłośników sztuki”. Pomyślana została jako rekonstrukcja „ducha epoki”, próba przybliżenia sztuki tych czasów – jej stylu, charakteru, ikonografii – nawiązującej do określonej, sugerowanej tytułem idei.

 

Zobacz wirtualny spacer po wystawie

Muzeum Sztuki Ołomuniec


MUZEUM SZTUKI OŁOMUNIEC
(wcześniej Galeria Sztuk Pięknych) powstało 1 stycznia 1952 roku jako część Muzeum Krajoznawczego w Ołomuńcu. Od 1989 roku jest samodzielną instytucją rozwijającą swoją publiczną (ekspozycyjną, wystawową, oświatową) działalność w trzech gmachach. Muzeum jest zarządzane przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej.

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
przedstawia ekspozycje i wystawy czasowe prac powstałych przede wszystkim w XX i XXI wieku. Adaptacja gmachu muzeum przebiegała od 1991 roku i trwała przez dziesięć lat. Kolekcja muzeum obejmuje ponad 66 tysięcy przedmiotów (z zakresu malarstwa, rzeźbiarstwa, rysunku, grafiki artystycznej i użytkowej, fotografii, sztuki użytkowej oraz dokumentacji architektury). Pod względem wielkości jest trzecią tego rodzaju instytucją na ziemiach czeskich. Od 2007 roku trwają przygotowania do transformacji tego oddziału Muzeum Sztuki na Forum Europy Środkowej Ołomuniec.

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE OŁOMUNIEC
powstało przy współpracy z Arcybiskupstwem Ołomunieckim w 1998 roku jako pierwsze muzeum w Republice Czeskiej nastawione na kulturę religijną. Jego częścią stał się romański pałac biskupów morawskich przy bazylice Świętego Wacława na ołomunieckim Zamku Przemyślidów. Od 1999 roku na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego prowadzono także restaurację północnej części tego zabytku narodowego pierwszej klasy – obiekty dziekanatu kapituły z dworem gospodarczym. Cały zespół udostępniono dla zwiedzających 1 czerwca 2006 roku.

Dom miłośnika sztuki. Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930

praca zbiorowa

Album zawiera niemal 200 zdjęć przedmiotów powstałych na przełomie XIX i XX wieku. W tym okresie w Czechach i na Morawach działali wielcy mecenasi i koneserzy sztuki. Dzięki ich pasji zostały stworzone niezwykle cenne kolekcje będące obecnie w rękach prywatnych lub wchodzące w skład zbiorów czeskich muzeów. W katalogu można podziwiać m.in. obrazy i rysunki Alfonsa Muchy, Frantiska Kupki, Josefa Váchala, Emila Filli; secesyjne szkło i rzeźbę; kubistyczne meble Pavla Janáka; słynne „thonety” – gięte krzesła, fotele, kanapy; modele i rysunki architektoniczne Dušana Jurkoviča, Josefa Hoffmanna, Lubomíra Šlapety. Pięknym ilustracjom towarzyszą teksty specjalistów – Davida Vody, Pavla Zatloukala i Aloisa Woldana – poświęcone kulturze i sztuce tamtego okresu.

powrót na stronę główną » powrót do wyników wyszukiwania »