wystawy

George Grosz. Berlińskie lata

24.06.1992 - 09.08.1992

Twórczość George’a Grosza łączona jest z nurtem Nowej Rzeczowości (Neue Sachlichkeit). Najbardziej reprezentatywne prace artysty powstały w okresie Republiki Weimarskiej, z tego też czasu pochodziły pokazane na wystawie obiekty. Zebrane rysunki, akwarele były dobitnym przykładem stylu Grosza, u którego uproszczona forma oraz deformacja łączyły się z upodobaniem do groteski i satyry. Wyraziste prace artysty, czy to rysunki, czy twórczość malarska, zawsze stanowiły komentarz do aktualnej sytuacji i nacechowane były silna krytyką społeczeństwa burżuazyjnego. Wystawa zorganizowana w ramach Europejskiego Miesiąca Kultury.

Serge Sabarsky

Wśród zorganizowanych przez międzynarodowe Centrum Kutlury wystaw szczególne miejsce zajmowały prezentacje wybitnych twórców awangardy niemieckiej i austriackiej z kręgu secesji wiedeńskiej, ekspresjonizmu i nowej rzeczowości. Znajomość tej twórczości jest niezbędna nie tylko dla właściwego zrozumienia zjawisk zachodzących w sztuce światowej XX wieku, ale również stanowi niezwykle istotny kontekst dla artystów polskich tego czasu. W 1992 roku MCK zaangażowane było w organizację Europejskiego Miesiąca Kultury – cyklu wydarzeń związanych z przyjęciem przez Kraków prestiżowej roli Europejskiej Stolicy Kultury. Bogaty program imprez oferował liczne prezentacje sztuk plastycznych, muzyki i teatru. Wtedy to odbyły się wystawy dzieł Gustava Klimta oraz George’a Grosza. W następnych latach Galeria MCK zaprezentowała m.in. prace Oskara Kokoschki, Egona Schielego, Emila Noldego. Większość ekspozycji zrealizowana została dzięki współpracy z Sergem Sabarskym – światowej sławy amerykańskim kolekcjonerem i znawcą sztuki niemieckiej.

powrót na stronę główną » powrót do wyników wyszukiwania »