wystawy

Otto Wagner. Wiedeń – architektura około 1900

20.10.2000 - 03.12.2000

Otto Wagner – wybitny austriacki architekt przełomu XIX i XX wieku, związany głównie z Wiedniem. Jego architektura stała się symbolem tej metropolii około 1900 roku. Jest autorem tak znanych budowli, jak pawilony Wiedeńskiej Kolei Miejskiej, Wiedeńskiej Kasy Oszczędności, kościoła na Steinhofie czy kamienicy Majolikahaus. Propagator hasła: „Każdej epoce jej sztukę, każdej sztuce wolność”. Twórczość Wagnera, uznawanego za ojca modernizmu, wywarła wpływ na wielu dwudziestowiecznych architektów, również na polską architekturę XIX i XX wieku.

Otto Wagner. Wiedeń – Architektura – około 1900

praca zbiorowa

Otto Wagner to jeden z najwybitniejszych architektów austriackich przełomu XIX i XX w., uznawany za ojca modernizmu. Autorzy przedstawiają bogaty dorobek znakomitego architekta (Wiedeńska Kolej Miejska, Wiedeńska Kasa Oszczędności, kościół na Steinhofie czy kamienica Majolikahaus). W pracach Wagnera zwraca uwagę prymat funkcji nad formą, utylitaryzm, odważne stosowanie nowoczesnych materiałów i ekonomika projektowania. Album zawiera eseje wybitnych znawców twórczości architekta, a także biografię Wagnera oraz wykaz projektów i zrealizowanych budowli.

powrót na stronę główną » powrót do wyników wyszukiwania »