O MCK

Międzynarodowe Centrum Kultury

Wystawa Panorama dwudziestolecia MCK to wybór najciekawszych i najważniejszych projektów zrealizowanych przez Centrum.

Działalność Międzynarodowego Centrum Kultury skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Nasze zainteresowania obejmują: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochronę zabytków, politykę kulturalną, fenomen miasta historycznego, a także genezę i rozwój sztuki nowoczesnej.

 

Przejdź do strony MCK »