wystawy

Współczesna sztuka słowacka

11.10.2004 - 28.11.2004

Wystawa prac artystów słowackich to kolejna prezentacja twórczości – po sztuce czeskiej ( w 2000 roku ) – południowych sąsiadów w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury.
Obrazy olejne, grafiki, rzeźby, obiekty, fotografie znakomitych i cenionych artystów, jak m.in.: Milan Dobeš, Rudolf Fila, Marián Čunderlik, Mária Bartuszová, Miloš Urbásek, Josef Jankovič, Štefan Belohradský, Jana Želibská pochodzą z unikatowej kolekcji Pierwszej Słowackiej Spółki Akcyjnej. Założona w 1992 roku po „aksamitnej rewolucji”, zgromadziła dzieła, które powstały poza oficjalną sceną i wbrew obowiązującym dyrektywom ideologicznym. Prace zaskakują bogactwem form i tematów, różnorodnością środków plastycznych. Pokazują, że artyści słowaccy nie byli obojętni wobec impulsów i inspiracji napływających z Europy Zachodniej.

Wpsółczesna Sztuka Słowcka 1960-2000

praca zbiorowa

Prezentowane w niniejszym albumie obrazy olejne, grafiki, rzeźby, obiekty, fotografie 49 znakomitych i cenionych artystów słowackich pochodzą z unikatowej kolekcji Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej. Wnikliwym wprowadzeniem w meandry dziejów sztuki słowackiej ostatniego czterdziestolecia jest syntetyczny tekst autorki wystawy Z. Bartošovej. Poprzedza on katalog reprodukcji, stanowiący przegląd twórców, technik i kierunków. Prezentację artystów uzupełniają noty biograficzne, krótkie eseje charakteryzujące ich twórczość.

powrót na stronę główną » powrót do wyników wyszukiwania »